lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige

Universell utformning handlar om alla människors möjlighet att delta i och bidra till samhället. Sverige inför just nu Universell utformning som huvudprincip för allt nytt som skapas i samhället.

Introduktionen av Universell utformning skapar en spänning mellan två olika sätt att tänka och kategorisera: jämlik tillgänglighet som är till för alla, kontra utpekande tillgänglighet för särskilda målgrupper.  

I projektet undersöks kategorisering av funktionsnedsättning och genus som mönster av ojämlikhet och diskriminering, människors strategier för att motverka diskriminering, samt hur det går att skapa kategoriseringar som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering. 

Projektet tar ett nyskapande grepp på kategorisering och undersöker skriftlig och muntlig kommunikation, samt interaktion med och i fysisk miljö. Projektet är tvärvetenskapligt och bygger på metoder från språkvetenskap, designvetenskaper, funktionshinderforskning, och gender- och sexualitetsstudier. 

Sidansvarig:

Kontakt

Per-Olof Hedvall
Docent, Certec
046 222 40 94

Projektet löper mellan 2018 och 2020