lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Inkludering och Delaktighet på LTH

Detta projekt handlar om hur LTH:s undervisning och studentaktiviteter kan göras mer inkluderande. Projektet kommer att bedrivas brett inom verksamheten. Avsikten är att skapa nya möjligheter för personer med olika bakgrund och förutsättningar att kunna delta i och lära på LTH. Arbetet baseras på Universell Design och Universell Design för Lärande.

Projektet arbetar med två övergripande mål:

  1. Stöd för lärare på LTH som vill arbeta med inkludering och delaktighet i sin undervisning.
  2. Studenter på LTH. Fokus ligger på ”Det inkluderande studentlivet”, det vill säga hela studentens tillvaro.

Arbetet genomförs i samverkan med
Genombrottet på LTH,
likabehandlingsgruppen på LTH, 
Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet
samt teknologkåren TLTH.

Projektet förväntas resultera i nya kursmoment eller en ny kurs i Genombrottets regi inriktad på hur lärare kan göra sin undervisning mer inkluderande och en rapport med åtgärder som kan vidtas för att öka förutsättningarna för delaktighet på LTH. Rapporten kommer att fokusera inkluderings- och delaktighetsfrågor i olika undervisningssituationer, i studentaktiviteter som arrangeras av TLTH och i andra aspekter av att vara student på LTH som kommer upp under projektets gång.

Projektet varar under 2016-2018.

Sidansvarig:

Projektgruppen består av:

Per-Olof Hedvall 
ämnesföreträdare på Certec, Projektledare

Håkan Eftring 
ETP och studierektor Designvetenskaper

Bitte Rydeman 
universitetslektor på Certec