lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Haptik i pedagogisk praktik

HIPP-projektet pågick mellan 2009 och 2012

Nytt

Vi har startat web-platsen hipp.certec.lth.se! Där kan man läsa mer information om projektet samt ladda ner både programmet och informationsbroschyrer.

Vi har släppt Beta-versionen av HIPP-programmet! Det är s.k. Open Source-programvara, och det betyder att vem som helst får lov att ladda ner det och man kan dessutom ladda ner källkoden och ändra den om man vill.

HIPP-projektet medverkade vid FFS-dagarna i Gävle 23-24 mars. Vi visade HIPP-programmet och olika material som används på skolorna där HIPP-programmet finns.

Sammanfattning

Projektet HIPP har som mål att elever med synskador ska kunna skapa eget digitalt bildmaterial, att underlätta för stödlärare att skapa tillgängligt bildmaterial samt att utveckla möjligheter till samarbete i skolan mellan seende elever och elever med synskador.

Under projektet utvecklar vi ett ritprogram - HIPP-programmet med vilket man kan rita digitala bilder och uppleva dem med känsel och hörsel. HIPP-programmet baseras på teknik som gör det möjligt att känna på datormodeller med en speciell penna. Pennan kallas ”the PHANToM” och ger motstånd med hjälp av motorer. Man kan med pennan följa en relief och även själv rita reliefer med den. Det är också möjligt att sätta talade förklaringar till detaljer i bilderna. Man kan dessutom samarbeta på så sätt att en person kan använda en vanlig datormus för att rita och peka med samtidigt som pennan används för att känna med.

Teknisk utveckling samt pedagogisk och metodisk utveckling följer varandra åt i hela projektet, som pågår mellan våren 2009 och 2012. Under hela projektet medverkar skolungdomar och lärare på plats i skolorna med att utvärdera tekniken och använda den i undervisningen. Just nu finns HIPP-programmet på tre olika skolor - en i nordöstra Skåne, en i norra Småland och en på Gotland.

Medverkande organisationer och kontaktpersoner:

Certec - Lunds Universitet: Kirsten Rassmus-Gröhn, projektledare

SRF Skåne: Britt-Marie Linné

Horisont AB: Karin Jönsson

GotIT resurscenter: Ingegerd Fahlström

Finansiär: Arvsfonden

 

Sidansvarig: