lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EU-projektet HaptiMap

Mobil interaktion är ofta frustrerande. Skärmen är liten, och det är svårt att fokusera på den om man samtidigt är ute och rör på sig. Dessutom kan blänk från solljus göra det svårt att se vad där står även om man har möjlighet att stanna och koncentrera sig. Samma sak gäller för den som har nedsatt syn.

När det gäller mobila enheter är tillgänglighet något som gäller alla -alla har vi någon gång svårt att läsa på skärmen, har saker i händerna, har svårt att höra för att miljön är bullrig etc. Många applikationer är fortfarande utformade så att de kräver en stilla miljö (kontor eller ensam hemma) - och blir genast svårare att använda i mer röriga miljöer.

Mobila navigationssystem utvecklades först för bilister, och de är ännu inte särskilt väl anpassade till fotgängare eller cyklister. I HaptiMap försöker vi utveckla lösningar som fungerar bättre även för den som har ett "effektivt funktionshinder" på grund av att han eller hon befinner sig i en miljö som inte är tyst och stilla och har skärmanpassad belysning.

Genom att använda GPS blir det möjligt att blanda verklig och virtuell information på plats. Exempelvis kan man lägga till inspelade röster och ljud från personer och djur som inte längre finns så att dessa hörs på de platser där de en gång fanns. Det går att skapa spel som blandar verklig och virtuell information, göra olika typer av historiska promenader eller virtuella utgrävningar etc.

Med tillgång till kompass blir det även möjligt att peka mobilen i riktning mot olika mål och få reda på vad som finns där. Det går alltså att använda mobilen som en "skanner" genom att peka i olika riktningar får man reda på vad som finns där även om föremålet i fråga inte är synligt från ens nuvarande position. På detta sätt kan man lättare orientera sig i en miljö genom att man vet var viktiga referenspukter är även om man inte kan se dem.

Det går även att peka i olika riktningar för att få reda på vilken riktning det är lämpligt att gå. Detta gör det möjligt att diskret guida en person mot ett mål - och samma teknik fungerar också för den som är synskadad/blind. En touchskärm gör det möjligt att svepa fingret över en karta och höra exempelvis gatunamn och känna var det finns vägar och byggnader. På detta sätt kan också en vanlig digital karta bli enklare att använda i situationer där skärmen är svår att se.

Sidansvarig:

EU-projektet Haptimap pågick mellan 2008 och 2012

Projektet har en egen webbplats: www.haptimap.org