lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

GameA

GameA är ett nystartat spelprojekt där målet är att utveckla ett lättanvänt mobilspel som lockar till rörelse tillsammans med musik.

GameA leds av Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet och deltagande organisationer är RBU, Musk i Syd, Funkibator och Skånes universitetssjukhus, Barn och ungdomsmedicin; spelprogrammeringen görs av företaget Do-Fi.

GameA vänder sig främst till barn med Cerebral Pares och ryggmärgsbråck, men ska kunna fungera för alla.

GameA finnansieras av Vinnova och utlysningen Digitala hjälpmedel.

Sidansvarig:

Kontakt på Certec

Charlotte Magnusson
Docent
charlotte.magnusson@certec.lth.se

Kirsten Rassmus-Gröhn
Docent
kirsten.rassmus-grohn@certec.lth.se
046 - 222 03 50