lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Widesight

Widesights huvudsakliga syfte är att åstadkomma ett paradigmskifte i synen på vad det perifera seendet kan användas till. För att klara detta utvecklas och utprovas nya tankemetoder och undervisningsmetoder, nya diagnosmetoder och nya produkter. Det är således ett forskningsprojekt i bemärkelsen att det genererar ny kunskap. Samtidigt tror vi att det kommer att generera nya hjälpmedel och nya diagnosinstrument.

 

 


Doktorsavhandling

Författare: Jörgen Gustafsson
Publiceringsår: 2004

Sammanfattning: 

För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion.

Denna avhandling handlar om den första av dessa faktorer: hur man kan studera och korrigera de excentriska avbildningsfelen hos synsvaga människor genom att mäta deras ögonoptik, korrigera avbildningsfelen, speciellt astigmatismen, samt utvärdera förbättringen i synfunktionerna. [...]


Sidansvarig:

Dessa sidor om low vision enabling kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Krister Inde och Jörgen Gustafsson

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2005). 

Vetenskapliga publikationer