lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Low Vision Enabling

Att möjliggöra för synskadade

Människan använder synen till så mycket: att läsa, hitta, känna igen, hålla balansen, etc. Därför är det många delar av livskvaliteten som påverkas om ögonoptiken försämras eller om näthinnan försämras eller skadas.

Low Vision Enabling (LVE) är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att på svagsynområdet utveckla:

  • bättre metoder för att studera ögats optik
  • optiska och synpedagogiska hjälpmedel för bättre synfunktion
  • bättre metoder för mätning av synrester

Delprojekt:

Widesight - forskning om excentrisk korrektion

Se Mer - synpedagogik för barn

MoviText - träningsmetod vid excentrisk fixation


Sommaren 2006 flyttade LVE-laboratoriet till Optikerutbildningen vid Högskolan i Kalmar. Ny länk till Vision Enabling laboratoriet.

Sidansvarig:

Dessa sidor om low vision enabling kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Krister Inde och Jörgen Gustafsson

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2005).