lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tips om bemötande då man arbetar med personer med autism

  • Inte skämta eller använda ironi, inga dubbelmeningar el dyl om man inte förklarar att man skämtar…

  • Alltid kontrollera att den autistiska personen förstår det man sagt när man är osäker, eftersom missförstånd kan ge svåra konsekvenser

  • Alltid vara tydlig och konsekvent

  • Inte komma med överraskningar som man inte förberett

  • Undvika upprördhet som personen inte kan kontrollera

  • Ge ett sätt att lugna sig när upprördhet inte går att undvika

  • Undvik att stressa den autistiska personen, all stress kan leda till att den personens destruktiva sidor eller stereotypier förvärras

  • Det går sällan att använda logiska argument när en autistisk person tjatar om samma tankar eller frågor. Det är bättre att avbryta det hela genom att be henne/honom skriva ner sina tankar/argument om det är en person som kan skriva annars kan man lära in andra tekniker för att lugna ner upprördhet. 

  • Framhärda trots motstånd när man påbörjar något nytt. Ett visst motstånd mot nyheter finns alltid

  • Sluta framhärda innan situationen blir absurd. Det kan ha varit fel tidpunkt eller fel metod för att börja med något nytt

Sidansvarig:

Dessa sidor om autism kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Eve Mandre.

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2004).  

Mer forskning om autism och pedagogik finner du i Eve Mandres licenciatuppsats

"Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin" från 1999,

samt doktorsavhandlingen "Vårdmiljö eller lärandemiljö? - Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin." från 2002