lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Autism

Grundläggande om autism:

Diagnoskriterier om social förmåga och språk vid Asperger och autism

Vägen till kunskap om autism

Lite enkel kunskap om barn med autism

Upplägg av individuellt program för en person med autism

Tips om bemötande då man arbetar med personer med autism


Freja:

Freja är pseudonymen för en kvinna som i ca 30 år vårdats inom sluten psykiatrisk vård under diverse diagnoser. Hon ansågs länge som en psykiatrisk gåta. År 1990 fick hon diagnosen autism. Rapporterna "Fria Freja" beskriver pedagogikens roll i Frejas liv under åren 1992 - 1997.

Fria Freja del 1 - Före datoriseringen, Certec-rapport 2:96

Fria Freja del 2 - En explosiv utveckling, Certec-rapport 5:96

Fria Freja del 3 - Ett år med pedagogik inom psykiatrin, Certec-rapport 1:97

Sidansvarig:

Dessa sidor om autism kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Eve Mandre.

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2004).  

Mer forskning om autism och pedagogik finner du i Eve Mandres licenciatuppsats

"Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin" från 1999,

samt doktorsavhandlingen "Vårdmiljö eller lärandemiljö? - Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin." från 2002