lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Isaac-projektet startade 1993 och drevs till största delen av Arne Svensk och Bodil Jönsson. 

Sidorna om Isaac kommer från Certecs arkiv och har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2003).

isaac-apparaten med huvud armar och ben