lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Isaac

Kort presentation av Isaac

(Av Kirsten Rassmus Gröhn, CERTEC)

I oktober 1993 började sagan om Isaac. Det var då idén vaknade hos professor Lars Philipsson och universitetslektor Bodil Jönsson. Huvudsyftet var att ge användaren stöd att utveckla sin egen personlighet, att bli självständig i högre grad och inte behöva förlita sig på andra (personalen i omsorgen) i så stor utsträckning. 

Ett sådant hjälpmedel involverade en mängd avancerad teknik, inte bara på grund av att det råkade vara utvecklat vid en teknisk högskola, utan för att få minnesstödjande funktioner, bildspråk och hjälp med tidsorientering etc. blev grunden i hjälpmedlet naturligt en dator. Nu kunde man ju inte släpa runt på en ordinär PC, utan allt var anpassat så att det var så litet och lätt som möjligt och innehöll så många funktioner som det bara gick.

Själva Isaac såg ut som en rätt trevlig axelremsväska, där väskan innehöll själva datorn, skärmen och ett rejält batteri för att det skulle räcka länge. Axelremmen innehöll en del antenner. Isaacs totala vikt var två kilo.

Isaac bestod av:

Pekskärm

Pekskärmen var användarens gränssnitt till Isaac. Symboler och bilder användes vid kommunikation med datorn, och man undvek text i görligaste mån. Pekskärmen var en LCD-display i gråskala, och kom ursprungligen från Sharp och hette Newton.

Telefoner

Isaac innehöll två telefoner, varav den ena användes till vanliga telefonsamtal och den andra användes till dataöverföring. Telefonluren satt inbyggd i baksidan på pekskärmen, för att minimera vikt och storlek på Isaac. Till telefonen hörde ett telefonregister, som hade bilder på personer i stället för namn och telefonnummer. Så fort man tryckte på en bild, ringdes personen automatiskt upp. Datatelefonen användes främst för bildöverföring.

Digital stillbildskamera

Skärmen innehöll även en kamera, med vilken det gick att ta färgbilder. Genom att trycka på fotosymbolen på skärmen kunde man ta en bild, som sedan dök upp på skärmen. Bilden kunde sedan, om man var nöjd med den, skickas till sambandscentralen, eller sparas i väskan. Därefter kunde den skrivas ut på färgskrivare. 

Satellitnavigering

En mottagare för GPS (Global Positioning System) gav uppgift om var användaren befiann sig. Uppgift om position kunde skickas till sambandscentralen, som kunde få upp positionen på en karta på sambandsdatorn.

Hjälpprogram

I Isaac fanns även program av olika slag. Dessa program kunde ge vägledning vid till exempel morgonritualer, arbetsuppgifter eller matlagning. Varje uppgift låg som en sekvens av bilder, som fungerade som stöd för minnet. När man var klar med en deluppgift tryckte man på pekskärmen och fick fram nästa deluppgift. Det fanns naturligtvis utrymme för att lägga in även individanpassade träningsprogram och fritidsprogram.

Personlig databas

För varje användare fanns en personlig databas vid sambandscentralen. Delar av de personuppgifter som fanns hade man också i ett minneskort i Isaac. Till exempel det personliga telefonregistret, bilder m.m.

Dagbok

En personlig dagbok kunde finnas för varje användare. Här kunde användaren ha sitt schema över veckan, och kunde även lägga in bilder för att ha som minnesstöd för att komma ihåg vad som hänt under dagen. Denna funktion kunde även användas som kommunikationshjälpmedel för personer med kommunikationsproblem.

Klocka

Tidsuppfattning är svårt för de flesta förståndshandikappade. Isaac hjälpte dem med det också. På Isaacs skärm fanns en klocka med hållpunkter och påminnelser om händelser under dagen. Principen för klockan var densamma som CERTEC-klockan, det vill säga att tiden representerades som en längd, med klart avgränsade sektioner för natt, dag och kväll, för att konkretisera tidsbegreppet. 

Sambandscentralen

Varje Isaac stod i förbindelse med sambandscentralen. I sambands-centralen fanns alltid någon som kunde hjälpa användaren. Dit kunde användaren ringa i osäkra situationer, där kunde man få hjälp och stöd. Sambandsdatorn kunde också hålla reda på var användaren befann sig, med hjälp av en datoriserad karta och GPS. 

Sidansvarig:

Isaac-projektet startade 1993 och drevs till största delen av Arne Svensk och Bodil Jönsson. 

Sidorna om Isaac kommer från Certecs arkiv och har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2003).