lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Haptik

Icke-visuella gränssnitt och haptik

Med ett haptiskt datorgränssnitt kan man känna på datormodeller, t ex känna på en modell av en historisk byggnad eller en karta på nätet, eller få hjälp att lära sig matematik genom att känna kurvor och grafer. Om man lägger till ljud får man audio-haptik, och genom att på olika sätt kombinera ljud och haptik kan man göra innovativa gränssnitt som gör det möjligt för människor som är blinda eller är synsvaga att ta del av information. Samtidigt kan man nyttiggöra kunskap och resultat för att utforma mobila gränssnitt, eftersom man ofta inte har möjlighet att titta på skärmen när man är i mobila situationer.


Läs om Fantomaten - ett projekt kring the PHANToM, som gör det möjligt att känna former och strukturer som finns programmerade i en dator. 


Sidansvarig:

Dessa sidor om haptik kommer från Certecs arkiv och är skrivna av Kirsten Rassmus-Gröhn och Charlotte Magnusson

Sidorna har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (det mesta före 2003). 

tecknad bild på phantom gränssnittet


hap-tic (hap'tik) adj. [Gr. haptein, to touch + ic] of or having to do with the sense of touch; tactile - Webster's New World Dictionary, Second College Edition