lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MatteExperten - ett pedagogiskt-tekniskt samarbetsprojekt

INTERNRAPPORT CERTEC 1:2000

Charlotte Magnusson
Elsa Foisack


Målet med projekt MatteExperten har varit att visa hur det går att utnyttja datorteknikens möjligheter för att hjälpa elev och lärare att hitta elevens styrkor och svagheter inom ämnet matematik. Det programpaket som utvecklats inom projektets ram innefattar även program för träning samt skapande av nya uppgifter.
MatteExperten är idag ett fungerande programpaket som kan användas för träning (MatteUtmanaren), test och utvärdering (MatteExperten) samt skapande av uppgifter (Hotspot). Eftersom programpaketet ännu ej är fullständigt färdigställt finns givetvis vissa brister hos detsamma, men utvärderingarna visar att det redan idag kan användas av den lärare som vill använda datorbaserat material. Förutom möjligheten att analysera elevens kunskaper, får man med MatteExperten ett läromedel som ger döva barn möjlighet att få information på sitt eget språk, teckenspråket. Dessutom får man möjlighet att variera informationen med text, bild och video och att använda alla tänkbara kombinationer av dem.
De reaktioner vi mött under projektets gång och under utvärderingen visar tydligt på den stora potential som finns hos denna typ av datorbaserat undervisningsmaterial. Även om vi har utarbetat detta program med döva elever i specialskola som huvudsaklig målgrupp har vi under arbetets gång kunnat konstatera att det finns ett stort intresse för och behov av ett program av denna typ även bland lärare som bedriver matematikundervisning för hörande elever.
Samtidigt har vi för egen del märkt av vilket kraftfullt verktyg för kunskapsutveckling framtagandet av ett program typ MatteExperten kan vara.
Projekt MatteExperten är uppdelat i två faser . Den aktuella rapporten behandlar fas 1 av projektet som som i och med denna rapport är avslutad. Fas 1 har erhållit medel både för utveckling och utprovning från SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i Skolan.

Läs hela rapporten här: 

Framsida av rapport

Sidansvarig:

Denna sida om MatteExperten kommer från Certecs arkiv och är skriven av Charlotte Magnusson. 

Innehållet har inte uppdaterats efter att texterna skrivits (År 2000). 

Läs rapporten:

framsida till rapporten matteexperten