lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan gruppdiskussion

Välkommen att vara med i BONUS-projektet

 

Certec vid Lunds tekniska högskola arbetar med ett projekt som undersöker hur mobil teknik i form av spel och/eller lekar kan göra det roligare med regelbunden fysisk aktivitet i utomhusmiljö. Vi söker kontakt med personer med nedsatt syn eller personer med nedsatt rörelseförmåga, som vill hjälpa oss genom att dela med sig av sina erfarenheter, delta i intervjuer och diskussioner och utvärdera idéer och teknik.

Just nu behöver vi komma i kontakt med personer som vill delta i gruppdiskussioner. Ett gruppdiskussionstillfälle beräknas pågå 2 timmar (vi bjuder på fika).

Texten BONUS över en flicka med en mobiltelefon i händerna som håller en ben upp.

Om BONUS

Det saknas i dagsläget forskning både om hur spel i mobiltelefoner kan utformas för att motivera till regelbunden fysisk aktivitet i utomhusmiljö, och hur användning av sådana spel kan påverka hälsa och välmående. Inom BONUS projektet kommer vi att börja utforska möjligheterna och potentialerna inom detta område. Vi kommer inom projektets ram att ta fram olika spelkoncept, men också skapa prototyper som kan användas för att prova på dessa koncept.

Teknikprovning kan innebära test av delar av tekniken, eller praktiska övningar med inriktning lek och spel i utemiljö. Provning kan ske i våra lokaler, i en förutbestämd miljö eller i hemmet. Det går bra att bara vara med på någon del av detta, och vad gäller intervjuer och vissa test finns även möjligheten att vi reser till dig.

Formalia

Du är på inget vis skyldig att svara på frågor som ställs till dig eller utföra de uppgifter vi ber dig om. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför. De uppgifter du lämnar kommer att avidentifieras och endast att användas inom projektet Bonus och till vetenskapliga ändamål. Om vi vill använda bilder, kommer vi att fråga dig speciellt om det.

Vi hoppas att du kommer att få nytta av den teknik som utvecklas inom Bonus, men vi kan inte på förhand lova att tekniken kommer att utvecklas så långt som du kanske har förhoppning om.

Vi betalar de resekostnader du har för att komma hit till oss och vi har även en försäkring som täcker din resa från det att du lämnar hemmet till dess att du kommer tillbaka (inklusive tiden hos oss). Övriga kostnader kan vi tyvärr ej ersätta, och vi betalar tyvärr heller inte något arvode för ditt deltagande.

Kontakt

Du som vill vara med – gör din intresseanmälan nu! Vi kommer att ge mer och djupare information innan aktiviteterna sätter igång!


Intresseanmälan görs till:

Charlotte Magnusson, 046-222 4097, charlotte.magnusson@certec.lth.se

Delphine Szymczak, 046-222 0516, delphine.szymczak@certec.lth.se


Vi ser fram emot att höra av er!

Många hälsningar,

Charlotte Magnusson, Docent, Certec

Delphine Szymczak, Doktorand, Certec


Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik

Institutionen för designvetenskaper

Lunds tekniska högskola

Box 118

221 00 Lund

Sidansvarig: