lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Activables

Projektet ActivABLES avser att undersöka hur fysiska och interaktiva objekt kan användas för att göra träning efter en stroke enklare och mer motiverande. Det finns idag smarta klockor, smarta telefoner med appar och olika typer av aktivitetsarmband som en person kan använda för som stöd för olika träningsaktiviteter. Den mobila tekniken har många möjligheter - men är samtidigt relativt komplicerad, och kräver vanligtvis stor teknikvana.  Det kan vara betydligt enklare att fysiskt  röra på eller placera ett föremål någonstans, än att klicka sig fram på en skärm. Fysiska interaktiva objekt (sk. tangibles) har därför potential att vara enklare att använda än skärmar och tangentbord - exempelvis användes sådana objekt i upplevelserum för barn med funktionsnedsättning i SID projektet (http://www.certec.lth.se/forskning/sid/). I ActivABLES vill vi därför utveckla fysiska interaktiva objekt som gör det både enklare och mer motiverande att utföra träning. Projektet syftar till att utveckla teknik som uppmuntrar till aktiviteter som det redan är känt har god effekt - vi kommer att i projektet utvärdera hur enkla/svåra olika interaktiva föremål är att använda och om de fungerar så som det är tänkt. Vi kommer däremot inte att inom projektets ram utvärdera tränings- eller rehabiliteringseffekter – detta är något som kräver ytterligare studier efter projektets slut.

Våra mål i projektet är att:

1) Undersöka hur olika designmetoder kan utformas för att göra det möjligt för personer som har haft en stroke att delta i utvecklingen av ActivABLES.

2) Utveckla interaktiva föremål (ActivABLES) som  gör det möjligt att ge återkoppling till flera olika sinnen (syn, hörsel, känsel).

3) Utveckla den mjukvara som krävs för att ActivABLES enkelt skall kunna inkorporeras i motiverande dagliga aktiviteter.

 4) Undersöka hur ActivABLES skall utformas för att vara motiverande och fungera väl som stöd för träning för  personer som har haft en stroke, men även hur de skall utformas för att fungera väl för anhöriga, vänner och vårdpersonal. 

 

Sidansvarig:

ActivABLES är ett nordiskt forskningsprojekt som startade 2015.

Kontaktperson