lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ABBI

Målet med ABBI är att utveckla ny teknologi baserad på sensorimotorisk rehabilitering för barn med synnedsättningar. ABBI är ett tre år långt forskningsprojekt som startade i februari 2014. I ABBI vill man ta fram rehabiliteringsteknik som utnyttjar de neurologiska funktioner som naturligt används av våra känsel- och motoriksystem och som inte kräver ytterligare inlärning eller krav på uppmärksamhet. 

två händer med ljudsensorer sträcker sig mot varandra
Sidansvarig: