lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

3D-utskrifter i skolan

Teknik, riktlinjer och rekommendationer

Det är med 3D-skrivare mer lönsamt att tillverka produkter i ett exemplar eller i mycket små serier jämfört med andra tillverkningsmetoder för plast. Det finns t ex museer som väljer att göra konst tillgänglig med olika tekniker, både med taktila bilder och med tredimensionella modeller som besökarna får känna på. Både tavlor och statyer översätts till kännbara modeller. Det är också möjligt att scanna personer och t ex skriva ut en liten modell i plast av sig själv, och det finns företag som gör detta ungefär på samma sätt som man går till en fotograf. Även ultraljudsscanningar av foster har skrivits ut, t ex till föräldrar som är blinda.

Även om det finns en hel del möjligheter och man börjar se allt fler tillämpningar av hur man kan använda 3D-skrivare i samhället, så är det än så länge ovanligt att de används systematiskt för att skapa taktilt material för elever med synnedsättning i skolan.

Under 2015 genomfördes ett uppdrag för SPSM att utreda möjligheter och begränsningar för användning av 3D-modeller i plast som pedagogiskt material. Uppdraget hade dessa huvudkomponenter:

  1. gå igenom befintlig teknik och ta fram rekommendationer
  2. ta fram riktlinjer för produktion av 3D material
  3. ge ett förslag på hur man skall göra det enkelt att skapa och distribuera befintliga datormodeller
  4. ge ett förslag på hur 3D teknik kan användas för att stödja eget skapande

Förutom rapporten som levererats till SPSM har ett antal konkreta leverabler skapats under resans gång. Dessa kan laddas ner nedan.

Resurser till projektet

Hitta modeller

Ladda ner modeller gratis på Thingiverse, http://www.thingiverse.com/

3D-modellering

Översikt av program på "Matterhackers" (engelska)

TinkerCAD, enkelt online-verktyg för att skapa 3D-modeller

OpenSCAD (text-baserat 3D-modelleringsprogram, funkar till punktskriften nedan!)

Skrivare

3D-hubs "Best 3D printer guide"

Hitta 3D-skrivare nära dig för att skriva ut (3D-hubs)

Två tekniker för 3D-printing

Punktskrift

OpenSCAD-fil för svensk punktskrift (A-Ö, 0-9, # som nummer-symbol)

OpenSCAD-fil för förstorad svensk punktskrift

Modeller

3 skyltar med punktskrift i olika vinklar (figur 30 i rapporten)

Cylinder i kon (figur 32)

Kon i parabel (figur 33)

Genomskuret rätblock överdel, genomskuret rätblock underdel (figur 35 o 36 i rapporten)

 

Sidansvarig:

Uppdrag för SPSM - 2015

Kontaktperson

Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn
kirre@certec.lth.se
046 - 222 03 50