lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hjälp människor med funktionsnedsättningar till ett bättre liv!

Det svåraste vid funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar är, att i vardagen kunna behålla närheten till andra samtidigt som man utvecklar de egna intressena, självkänslan och lärandet.

På Certec bedrivs forskning och utbildning kring hur mänskliga drömmar, önskningar och behov också under svåra omständigheter kan mötas med nya kombinationer av design, teknologi och pedagogik.

Hittillsvarande och pågående Certec-projekt möjliggör för människor med hjärnskador, inlärnings-svårigheter, autism, talsvårigheter, synnedsättningar och rörelsehinder att kunna ta egna initiativ och i en ständig utveckling hitta och förverkliga sina förmågor.

För att kunna vidareutveckla den människonära forskningen behöver vi din hjälp.


Om Certec
Certec är avdelningen för Rehabiliteringsteknik inom designinstitutionen vid Lunds tekniska högskola. Certec tillhör designinstitutionen på Lunds tekniska högskola men har samtidigt starka beröringspunkter med pedagogisk och medicinsk forskning. Det är människan som är fokus i forskningen, d v s turordningen är “människan och tekniken” snarare än “tekniken och människan”.

Varje höst äger den årliga Certec informerar-dagen rum! Välkomna att besöka den! Mer information finns här: http://www.certec.lth.se/infodag/

Forskningen och utbildningen har en uttalad avsikt:
Att människor med funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar genom en mer användar-vänlig teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande.

Du kan enkelt stödja Certec vid Lunds universitet genom gåvor i valfri storlek. 
Gåva betalas till plusgiro 5 89 93 -7 eller bankgiro 830-6599.

Vi tar även tacksamt emot månatliga gåvor, minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och företagsgåvor. Alla bidrag, oavsett storlek, är lika välkomna!

Märk din gåva med “Certec”. Ange även avsändare och kontaktuppgifter för att möjliggöra återkoppling om hur din gåva gör nytta.

Läs broschyren!

Sidansvarig:

Stöd Certec

Gåva betalas till
plusgiro 5 89 93 -7 eller
bankgiro 830-6599