lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Nya exjobb på Certec

Vi söker examensarbetare som vill jobba tillämpat med bl a GPS-positionering och mobila tillämpningar för att underlätta vardagen för människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi presenterar ett par konkreta exempel nedan, men det finns också utrymme för att skapa egna examensarbeten med liknande inriktning.

Undersökning och praktisk tillämpning av GPS-spårning av barn

En del barn med kognitiva funktionshinder, som t ex autism eller Downs syndrom, kan få för sig att springa eller vandra iväg från sitt hem eller skola/dagis. Detta är en stor oro och osäkerhetsfaktor för anhöriga och personal. Det finns en del tekniska lösningar för spårning som använder t ex GPS, men det saknas såvitt vi vet helhetslösningar som är lättanvända. Examensarbetet går ut på at dels göra en noggrann problemanalys och en marknadsundersökning på befintliga system och dels kombinera ihop ett skräddarsytt fungerande system och testa detta. Examensarbetet passar för en eller två civilingenjörsstudenter som läser C, D, E eller F-programmen, som gärna får ha läst en eller flera av kurserna i rehabiliteringsteknik och/eller i kurskedjan människa-datorinteraktion.

Kontaktpersoner: Arne Svensk & Kirsten Rassmus-Gröhn

Icke-visuell användning av mobiltelefon med touch-screen

Dagens mobiltelefoner med pekskärmar är svåra att interagera med när man inte har möjlighet att titta på skärmen, vilket helt exkluderar bland annat personer som är blinda, men också försvårar för människor som går till fots eller cyklar i trafiken. Därför är det intressant att undersöka möjlig­heterna till icke-visuell interaktion. Examensarbetet går ut på att dels göra en problemanalys och en marknadsundersökning av touch-screen-baserade skärmläsare för blinda användare och dels göra teknisk utveckling på t ex en Android-plattform och testa denna på målgruppen. Examens­arbetet passar för en eller (helst) två civilingenjörsstudenter som läser C, D, E eller F-programmen, som gärna får ha läst en eller flera av kurserna i rehabiliteringsteknik och/eller i kurskedjan människa-datorinteraktion. Dessutom behövs goda kunskaper i Java-programmering.

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn

Platsbaserade spel för unga med synskador

En ung, synskadad person har, till skillnad från sina jämnåriga, seende kamrater en större utmaning att frigöra sig från de vuxnas skyddsnät på grund av att det är svårt för dem att själva ta sig till olika platser. De har också en större arbetsbörda i och med att de förutom att läsa skolämnen måste lära sig att gå med käpp och hur man orienterar sig på bästa sätt när man är synskadad. Ett mobil-baserat och plats-baserat spel (med GPS t ex) skulle kunna vara motiverande och roligt för att lära sig orientering på ett annorlunda sätt. Samtidigt kan det platsbaserade systemet vara en trygghet som gör att man vågar sig ut och träna utan ledsagare. Examens­arbetet kan komma att genomföras i visst samarbete med företaget Do-Fi, och kommer att innebära både implementering och användartestning av prototyper. Det passar för en eller (helst) två civilingenjörsstudenter som läser C, D, E eller F-programmen, som gärna får ha läst en eller flera av kurserna i rehabiliteringsteknik och/eller i kurskedjan människa-datorinteraktion. Dessutom behövs goda grundkunskaper i programmering.

Kontaktperson: Kirsten Rassmus-Gröhn

 

Sidansvarig:  |