lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Ny doktor på Certec

Per-Olof Hedvall disputerade med The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility.      

Den 4 december disputerade Per-Olof Hedvall, och avhandlingen finns tillgänglig på både svenska: Aktivitetsdiamanten - Modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet och engelska: The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility

Läs mer om Per-Olof Hedvall.

Opponent var professor Viktor Kaptelinin, Informatik, Umeå Universitet.

 

Sidansvarig:  |