lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Certec på Shanghai Expo 2010

Certec har blivit inbjudna att medverka med en poster vid Shanghai Expo 2010. Utställningen visar servicedesign, välfärdsteknologi och innovativa hjälpmedel, som ingår, eller har potential för att ingå, i den nordiske välfärdsmodellen. Utställningen handlar primärt om utvecklingsprocessen från idé till produkt med fokus på co-creation och brukardriven innovation.

Utställningen finns i Nordic Lighthouse från 1. - 15. oktober vid Shanghai Expo 2010 i Kina, The Creative North.

Sidansvarig:  |