lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Certec i Kunskapskanalen

Kunskapskanalen visar en föreläsning med Per-Olof Hedvall från Certec den 28 september kl 16.40-19.00. Föreläsningen ingår i Institutionen för designvetenskapers seminariedag Design för hållbarhet. De andra föreläsningarna visas i Kunskapskanalen den 27 september kl 16.25-19.00. Moderator är Bodil Jönsson.

  • Den levande tillgängligheten
    Samspelet mellan människa och teknik är viktigt att förstå för att kunna skapa hållbara lösningar som möjliggör för var och en att kunna göra det de vill. Per-Olof Hedvall forskar inom funktionshinderområdet, bl a om tillgänglighet i kommersiella datorspel.
Sidansvarig:  |