lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Certec har fått en ledamot i regeringens Användningsforum

Per-Olof Hedvall är utsedd att vara ledamot i regeringens Användningsforum.Användningsforum ska arbeta med hur användbarhet och tillgängligheten till it kan öka och följas upp. Forumet ska peka ut utvecklings- och förbättringsprocesser som har ett användarperspektiv och där användartester finns med i processen. Deras arbete ska komplettera det övriga it-politiska arbetet som pågår, inom e-förvaltning, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken.

Sidansvarig:  |