lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Kontakt

Lena Leveen
institutionsadministratör

Tel: 046 222 46 95
Fax: 046 222 44 31
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

in English