lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

studenter sitter längs ett långt bord och läser

2019-10-08

Web accessibility in higher education - workshop

You are welcome to join us for a workshop at Lund University the 20th of November. The theme for the workshop is Web Accessibility in Higher Education. The aim of the workshop is to

[...]

2019-09-20

…Och jag vill leva – på Bokmässan

”Nuets förnöjsamhet” och ”…Och jag vill leva” är berättelser om tidens förgänglighet, hoppets tvetydighet och trygghet

[...]

2019-07-05

I Almedalen: Universell utformning – är det vägen till ett samhälle för alla?

Universell utformning stod på agendan i Almedalen i år. Projektet Rätt från början höll en interaktiv workshop om vad

[...]

2019-03-15

"Skapa inkluderande design som kan användas av alla medborgare"

Det finns en stark tradition av särtänkande i samhället. Vi tänker på ”särskilda människor” med särskilda behov, vi

[...]